Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

4/2023, октобар-децембар Теоријска полазишта у разматрању концепта асиметричног ратовања Игор И. Баришић, Милинко С. Врачар
4/2023, октобар-децембар Нуклеарна безбедност и нуклеарна сигурност: појмовно одређење, правни аспекти и холистички приступ концептима Марина Х. Дабетић, Владимир М. Јањић
4/2023, октобар-децембар Значај медијске писмености за припаднике Војске Небојша П. Кљајић
4/2023, октобар-децембар Основне карактеристике албанске стратешке културе Вељко Б. Благојевић
4/2023, октобар-децембар Списак спољних сарадника - рецензената
4/2023, октобар-децембар Reliability and Factorial Validity of the Constructed Scale for Assessing Job Satisfaction of Professional Soldiers of the Serbian Armed Forces Dejan Ž. Nikolić
4/2023, октобар-децембар Theoretical Starting Points in Considering the Concept of Asymmetric Warfare Igor I. Barišić, Milinko S. Vračar
4/2023, октобар-децембар Nuclear Security and Nuclear Safety: Definition, Legal Aspects and Holistic Approach to the Concepts Marina H. Dabetić, Vladimir M. Janjić
4/2023, октобар-децембар The Importance of Media Literacy for Members of the Military Nebojša P. Kljajić
4/2023, октобар-децембар Basic Characteristics of Albanian Strategic Culture Veljko B. Blagojević