Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

1/2023, јануар-март Мере стратешког одвраћања Руске Федерације: терминологија, дефиниције и неки аспекти примене у сукобу у Украјини 2022. године Милан Ђ. Миљковић, Зоран М. Марјановић
1/2023, јануар-март Поимање победе у стратегијском концепту тоталне одбране Дано Н. Маврак
1/2023, јануар-март Проблем физичког васпитања у Војсци Србије – неопходне промене Борис Т. Главач, Ксенија В. Бубњевић, Младен М. Ћорић
1/2023, јануар-март The Comparative Analysis of the State Strategic Documents in the Field of Security Marko R. Golubović, Radiša V. Saković
1/2023, јануар-март The Security Aspects of Globalised Crises and the Phenomenon of Generated Instability in the Post-Soviet Space Gordana Mišev
1/2023, јануар-март The Strategic Deterrence Measures of the Russian Federation: Terminology, Definitions and some Aspects of Implementation in the Ukraine Conflict in 2022 Milan Đ. Miljković, Zoran M. Marjanović
1/2023, јануар-март The Comprehension of Victory in the Strategic Concept of Total Defence Dano N. Mavrak
1/2023, јануар-март The Problem of Physical Education in the Serbian Armed Forces - Necessary Changes Boris T. Glavač, Ksenija V. Bubnjević, Mladen M. Ćorić
1/2023, јануар-март Instructions for Authors
1/2023, јануар-март Упутство за ауторе