Интердисциплинарни научни часопис

Војна библиотека - Наши писци


 1. Borbena dejstva u šumi, Vekoslav Kolb, Beograd, 1956. (pdf)
 2. Napadi NOVJ na naseljena mjesta, Pero Morača, Beograd, 1956. (pdf)
 3. Zadržavajuća odbrana: neka iskustva, Jovo D. Vukotić, Beograd, 1957. (pdf)
 4. Atomsko oružje i zaštita, grupa autora, Beograd, 1957. (pdf1, pdf2)
 5. Biološka sredstva u ratu, grupa autora, Beograd, 1958. (pdf)
 6. Rakete, Danilo Cerović, Beograd, 1958. (pdf)
 7. Istorijski osvrt na ulogu artiljerije u združenom boju, Milivoje Stanković, Beograd, 1958. (pdf1, pdf2, pdf3, pdf4)
 8. Protivvazdušna odbrana, Branko B. Obradović, Beograd, 1958. (pdf)
 9. Forsiranje planinskih reka, Borivoje Rockov, Franc Smole, Beograd, 1958. (pdf)
 10. Razmišljanja o principima ratovanja u atomskim uslovima, Aleksandar Vojinović, Beograd, 1958. (pdf)
 11. Vojna istorija, Petar Tomac, Beograd, 1959. (pdf1, pdf2, pdf3, pdf4)
 12. Tenkovi u prošlosti i budućnosti, Milan Pavlović, Beograd, 1959. (pdf)
 13. Odbrana u NOR, Pero Morača, Beograd, 1959. (pdf)
 14. Operativno maskiranje, Vladimir Timčenko, Beograd, 1959. (pdf)
 15. Anegdote, Blažo Žugić, Beograd, 1959. (pdf)
 16. Druga strana rata, Branko J. Borojević, Beograd, 1959. (pdf)
 17. Pomorski operativno-taktički desanti: iskustva iz Drugog svetskog rata i ratova posle njega, Josip Ž. Žužul, Beograd 1959. (pdf)
 18. Geografska karta: postanak i stvaranje kroz vekove, Vladimir Gintovt, Beograd, 1959. (pdf)
 19. Sanitetska služba u partizanskim uslovima ratovanja, Đorđe Dragić, Beograd, 1959. (pdf)
 20. O narodnom ratu, Aleksandar Vojinović, Beograd, 1960. (pdf)
 21. Patizanska taktika i organizacija, Petar Kleut, Beograd, 1960. (pdf)
 22. Druga strana rata, Branko Borojević, Beograd, 1960. (pdf)
 23. O vojnoj veštini I, grupa autora, Beograd, 1960. (pdf1, pdf2, pdf3)
 24. O vojnoj veštini II, grupa autora, Beograd, 1960. (pdf1, pdf2, pdf3)
 25. O moralno-političkom i partisko-političkom radu, grupa autora, Beograd, 1961. (pdf1, pdf2)
 26. Sanitetska služba u partizanskim uslovima ratovanja, Đorđe Dragić, Beograd, 1961. (pdf)
 27. Taktika partizanskih odreda i brigada u toku NOR, Peko Dapčević, Beograd, 1961. (pdf)
 28. Pitanja partizanskog ratovanja, Rajko Tanasković, Beograd, 1961. (pdf)
 29. Artiljerija u NOR, grupa autora, Beograd, 1962. (pdf)
 30. Prvi svetski rat: 1914, Milan Zelenika, Beograd, 1962. (pdf1, pdf2, pdf3)
 31. Moralno vaspitanje, Savo Orović, Beograd, 1962. (pdf)
 32. Oklopne jedinice: juče, danas, sutra, grupa autora, Beograd, 1962. (pdf1, pdf2)
 33. Vojni aspekti borbe za svetski mir, nacionalni preporod i socijalizam, Bogdan Oreščanin, Beograd, 1962. (pdf1, pdf2)
 34. Anegdote i humoreske, Blažo Žugić, Beograd, 1964. (pdf)
 35. Boka kotorska i Paštrovići u narodnooslobodilačkoj borbi, Dušan Živković, Beograd 1964. (pdf1, pdf2)
 36. Starešina u borbi, Milija Stanišić, Beograd, 1964. (pdf)
 37. Vaspitanje vojnog kolektiva, Stojan Cmelić, Beograd, 1965. (pdf)
 38. Sanitetska služba u partizanskim uslovima ratovanja, Đorđe Dragić, Beograd, 1965. (pdf)
 39. Francuski revolucionarni i Napoleonovi ratovi, Petar Tomac, Beograd, 1965. (pdf1, pdf2, pdf3, pdf4)
 40. Patizanska taktika i organizacija, Petar Kleut, Beograd, 1965. (pdf)
 41. Iskustva narodnooslobodilačkog rata, grupa autora, Beograd, 1965. (pdf)
 42. O borbenim dejstvima jedinica, grupa autora, Beograd, 1965. (pdf)
 43. Izgradnja oružanih snaga, grupa autora, Beograd, 1965. (pdf)
 44. Tehnika u službi armije, grupa autora, Beograd, 1965. (pdf)
 45. Psihološka razmatranja o rukovođenju u armiji, Tomislav Kronja, Beograd, 1966. (pdf)
 46. Infracrveni zraci u vojnoj tehnici, Branko Rakočević, Beograd, 1966. (pdf)
 47. Treća dimenzija rata, Viktor Bubanj, Beograd, 1966. (pdf)
 48. Zaštita od nuklearnih zračenja, grupa autora, Beograd, 1967. (pdf1, pdf2)
 49. Protivtenkovska odbrana, Milivoje Stanković, Beograd, 1967. (pdf1, pdf2)
 50. Metode vojne nastave, Ilija T. Mrmak, Beograd, 1967. (pdf)
 51. Teorijske osnove nastave u armiji, Zdravko Kolar, Beograd, 1967. (pdf)
 52. Osnovi vojne andragogije, grupa autora, Beograd, 1967. (pdf1, pdf2)
 53. Prilagođavanje obuke ratu, Stevo Jovanović, Beograd, 1967. (pdf)
 54. Ratovi i armije XIX veka, Petar Tomac, Beograd, 1968. (pdf1, pdf2, pdf3, pdf4, pdf5)
 55. Infracrveno zračenje i njegova primena u raketnoj tehnici, Vojislav Simić, Beograd 1968. (pdf)
 56. Teorijski problemi savremene vojne nastave, grupa autora, Beograd, 1968. (pdf1, pdf2)
 57. Teorijski problemi vojnog vaspitanja, grupa autora, Beograd, 1968. (pdf1, pdf2)
 58. Terenski automobili savremene armije, Stojan Sedmak, Prvoslav Stojanović, Beograd, 1968. (pdf1, pdf2)
 59. Vojna nastava u svetlu naučne teorije, grupa autora, Beograd, 1969. (pdf1, pdf2)
 60. Društvo – Armija, Viktor Perolo, Beograd, 1968. (pdf1, pdf2)
 61. Protivdesantna borba, Savo Čerečina, Beograd, 1976. (pdf)