Интердисциплинарни научни часопис

Електронско уређивање – АсистентПриступ домену Војно дело у апликацији Асистент.

Упутство за коришћење апликације Асистент.