Развој предмета истраживања војне психологије као научне дисиплине (1947–2022)

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Развој предмета истраживања војне психологије као научне дисиплине (1947–2022)

Анита С. Пешић, Јан Ј. Марчек

Предмет рада је приказ развоја предмета истраживања војне психологије, као научне дисциплине, у оквиру матичне научне области психологије. Развој психологије у војној делатности представљен је од почетака 1947. године и кроз седам и по деценија изградње њених конституенси (језика, методологије, искуствених чињеница итд.). Војну психологију су стварали и развијали психолози запослени у војној организацији и војним наставно-научним установама свијим радом на селекцији и класификацији, обуци и едукацији људства за потребе одбране, примењујући мултидисциплинарна и психолошка знања на живот и рад припадника војске у миру и рату. Развој предмета истраживања војне психологије анализиран је кроз два периода развоја друштва, односно промене друштвено-политичких околности које су утицале на обим и садржај психолошких истраживања у војсци, а самим тим и на специфичности њеног предмета. Први период обухвата развој предмета истраживања војне психологије у бившој СФРЈ и ЈНА (1947–1992), а у другом периоду презентују се војнопсихолошка истраживања у различитим државним целинама (СРЈ, СЦГ, Србија) и војним организацијама: Војсци Југославије, Војсци СЦГ и Војсци Србије (1992–2022).

Преузмите цео чланак у ПДФ формату