Један приступ компарацији командних места тактичких јединица Војске Србије и страних оружаних снага

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Један приступ компарацији командних места тактичких јединица Војске Србије и страних оружаних снага

Ненад В. Ковачевић, Тина М. Ковачевић, Винко Р. Жнидаршич

Командовање јединицама, као чинилац способности свих оружаних снага, у оружаним сукобима је веома комплексан процес. Реализуje се уз поштовање чинилаца и начела, а преко докумената извршава од претпостављених ка потчињенима. Командна места су део зоне операције на којем команде или штабови (у целини или деловима) планирају операције и активности, одакле се те одлуке, у виду наређења и команди, достављају потчињеним саставима. У раду се пореде командна места на тактичком нивоу Војске Србије, Руске Федерације и Сјединњених Америчких Држава према критеријумима појмовног одређења (намена и врсте) и организације (саставa и начина функционисања). Поред компаративне методе, у истраживању су коришћене и друге методе: дефиниције и класификације, анализе садржаја и анализе и синтезе. Циљ истраживања јесте опис намене, састава и организације рада на командним местима страних оружаних снага и њихово поређење са командним местима Војске Србије. Резултати истраживања су недвосмислено показали да су намена и врсте командних места у Војсци Србије и у страним оружаним снагама веома слични, док су састав, организацијско и структурно уређење и начин функционисања делимично различити.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату