Ко управља Источном Европом, управља светом – да ли је геополитика објашњење рата у Украјини?

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Ко управља Источном Европом, управља светом – да ли је геополитика објашњење рата у Украјини?

Мирјана С. Докмановић

Циљ овог чланка је да испита применљивост класичне геополитике ради интерпретирања ширег контекста рата у Украјини. Ауторка аргументује да класични геополитички приступ има мањкавости у објашњавању тренутног рата у Украјини, с обзиром на то да територија, простор и географија више нису довољни за разумевање и објашњавање сложених међународних односа у данашњем глобализованом свету. Интервенционистичка политика
САД, као главне покретачке силе атлантицизма, несумњиво има кључну улогу у креирању ситуације у Украјини, али шира слика указује на присуство и утицај корпоративних и финансијских недржавних актера који остварују корист од снажења војноиндустријског комплекса. Ауторка закључује да критичка геополитика, у односу на класичну геополитику, омогућује дубљу анализу геополитичких тенденција, јер уважава чињеницу да државе нису једини геополитички актери. Индикације указују да рат у Украјини заправо воде западне политичке, економске, војне и финансијске елите против Русије као
део стратегије одржавања глобалне моћи и спречавања успона мултиполарног света.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату