Интердисциплинарни научни часопис

О часопису


„Војно дело” је научно-теоријски часопис Министарства одбране Републике Србије и служи као отворени форум за публиковање и стимулисање иновативног размишљања и критичку размену искустава о свим аспектима и нивоима безбедности и одбране, у националном и међународном домену. Такође, високи руководиоци сектора безбедности, припадници академске заједнице Републике Србије и сви заинтересовани посредством овог часописа упознају се са развојем војнонаучне мисли у земљи и иностранству, чиме се врши утицај на ширење свести и спознаје о савременим системима и изазовима безбедности и одбране.

„Војно дело” постало је национални академски ресурс и бренд који се развија у Министарству одбране од 1949. године. На основу анализе Центра за евалуацију у образовању и науци и одлуке Министарства за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије сврстан је у категорију водећих научних часописа од националног значаја – М51.

Часопис се прати у контексту Српског цитатног индекса – СЦ индекс и подвргнут је сталном вредновању утицајности у самој бази и, допунски, у међународним цитатним индексима (Thompson-ISI).