Интердисциплинарни научни часопис

Импресум


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Ректор
проф. др Бобан Ђоровић, дипл. инж, бригадни генерал
ИЗДАВАЧКИ САВЕТ
• бригадни генерал проф. др Бобан Ђоровић, дипл. инж, ректорат, Универзитет одбране у Београду, председник;
• пуковник ван. проф. др Срђан Благојевић, Војна академија, Универзитет одбране у Београду, заменик председника;
• пуковник доц. др Иван Вулић, ректорат, Универзитет одбране у Београду, члан;
• ван. проф. др Јованка Шарановић, Институт за стратегијска истраживања, Универзитет одбране у Београду, члан;
• пуковник Мићо Сувајац, Школа националне одбране, Универзитет одбране у Београду, члан;
• проф. др сц. мед. Соња Маријановић, Медицински факултет ВМА, Универзитет одбране у Београду, члан;
• потпуковник Слађан Ђорђевић, ректорат, Универзитет одбране у Београду, члан
ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА
Директорка
ван. проф. др Јованка Шарановић
ВОЈНО ДЕЛО
  • Главни уредник
ван. проф. др Станислав Стојановић,
e-mail: stanislav.stojanovic@mod.gov.rs
  • Oдговорни уредник
потпуковник мр Владимир Ристић
e-mail: vladimir.ristic@mod.gov.rs
tel: 011/3603-484
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР
• ванр. проф. др Бранко Крга, Факултет за дипломатију и безбедност, Универзитет Унион „Никола Тесла”, председник;
• проф. др Митар Ковач, Факултет за пројектни и иновациони менаџмент, Универзитет Едуконс, Сремска Каменица, заменик председника;
• проф. др Владимир Цветковић, Факултет безбедности, Универзитет у Београду, члан;
• проф. др Виолета Рашковић Таловић, Факултет за међународну политику и безбедност, Универзитет Унион „Никола Тесла”, Београд, члан;
• проф. др Зоран Павловић, Правни факултет за привреду и правосуђе, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, члан;
• пуковник др Дејан Вулетић, научни сарадник, Институт за стратегијска истраживања, Универзитет одбране у Београду, члан;
• пуковник доц. др Саша Деветак, Војна академија, Универзитет одбране у Београду, члан;
• проф. др Душко Вејновић, Факултет безбједносних наука, Универзитет у Бањој Луци, Босна и Херцеговина, инострани члан;
• проф. др Синиша Таталовић, Факултет политичких знаности, Универзитет у Загребу, Република Хрватска, инострани члан;
• проф. др Марјан Гјуровски, Факултет за безбедност – Скопље, Универзитет „Свети Климент Охридски” – Битољ, Република Северна Македонија, инострани члан;
• проф. др Изток Подбрегар, Факултет за организационе науке, Универзитет у Марибору, Република Словенија, инострани члан;
• пуковник проф. др Alexandre Herciu, Командни и штабни колеџ, Национални Универзитет одбране „Карољ Први”, Букурешт, Румунија, инострани члан;
• пуковник ванр. проф. др Zoltan Jobbagy, Факултет за војне науке и обуку официра, Лудовика – Универзитет за јавне службе, Будимпешта, Мађарска, инострани члан;
• потпуковник мр Владимир Ристић, Институт за стратегијска истраживања, Универзитет одбране у Београду – секретар
Адреса: Институт за стратегијска истраживања, (часопис Војно дело),
Вељка Лукића Куријака 1, 11000 Београд
e-mail: vojno.delo@mod.gov.rs
www.vojnodelo.mod.gov.rs
Рукописи се не враћају
Штампа: Војна штампарија – Београд, Ресавска 40б
e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs