Интердисциплинарни научни часопис

Број 4/2020, октобар-децембар

4/2020, октобар-децембар Импресум
4/2020, октобар-децембар Садржај Војног дела 4/2020
4/2020, октобар-децембар Стратешка култура као детерминанта националне безбедности у функцији подршке концепту војне неутралности – Реч приређивача Вељко Благојевић
4/2020, октобар-децембар Стратешке студије у служби хегемоније: поглед на стратешку културу из угла друге генерације Владимир Ајзенхамер
4/2020, октобар-децембар Религијски и етнички контекст стратешке културе Србије Милован Суботић
4/2020, октобар-децембар Чиниоци и механизми очувања и афирмације српске стратешке културе Душан Кесић
4/2020, октобар-децембар Драгутин Димитријевић Апис као симбол српске стратешке културе Вељко Благојевић
4/2020, октобар-децембар Улога служења војног рока у развоју српске стратешке културе Срђан Старчевић, Срђан Благојевић
4/2020, октобар-децембар Стратешка култура и легитимност насилног освајања власти Милош Р. Миленковић
4/2020, октобар-децембар Кључни чиниоци стратешке културе Сједињених Америчких Држава Дарко Глишић
4/2020, октобар-децембар Стратешка култура у геополитичком тумачењу транзита и транзиције Милош Кнежевић
4/2020, октобар-децембар Геополитички оквир српске стратешке културе Александар Гајић
4/2020, октобар-децембар Савремена стратешка култура и неутралност Станислав Стојановић
4/2020, октобар-децембар Свеобухватна одбрана и стратешка култура кроз призму човека Милинко С. Врачар, Вангел Б. Милковски
4/2020, октобар-децембар Социјално-економски аспекти менталног здравља младих у Београду у контексту стратешке културе Маја Стојимировић, Јасна Вељковић
4/2020, октобар-децембар Списак рецензената за часопис Војно дело 2020. године
4/2020, октобар-децембар Задњи импресум