Интердисциплинарни научни часопис

Уређивачки одбор


ванр. проф. др Бранко Крга, Факултет за дипломатију и безбедност, Универзитет Унион „Никола Тесла”, председник;
проф. др Митар Ковач, Факултет за пројектни и иновациони менаџмент, Универзитет Едуконс, Сремска Каменица, заменик председника;
проф. др Владимир Цветковић, Факултет безбедности, Универзитет у Београду, члан;
проф. др Виолета Рашковић Таловић, Факултет за међународну политику и безбедност, Универзитет Унион „Никола Тесла”, Београд, члан;
проф. др Зоран Павловић, Правни факултет за привреду и правосуђе, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, члан;
пуковник др Дејан Вулетић, научни сарадник, Институт за стратегијска истраживања, Универзитет одбране у Београду, члан;
пуковник доц. др Саша Деветак, Војна академија, Универзитет одбране у Београду, члан;
проф. др Душко Вејновић, Факултет безбједносних наука, Универзитет у Бањој Луци, Босна и Херцеговина, инострани члан;
проф. др Синиша Таталовић, Факултет политичких знаности, Универзитет у Загребу, Република Хрватска, инострани члан;
проф. др Марјан Гјуровски, Факултет за безбедност – Скопље, Универзитет „Свети Климент Охридски” – Битољ, Република Северна Македонија, инострани члан;
проф. др Изток Подбрегар, Факултет за организационе науке, Универзитет у Марибору, Република Словенија, инострани члан;
пуковник проф. др Alexandre Herciu, Командни и штабни колеџ, Национални Универзитет одбране „Карољ Први”, Букурешт, Румунија, инострани члан;
пуковник ванр. проф. др Zoltan Jobbagy, Факултет за војне науке и обуку официра, Лудовика – Универзитет за јавне службе, Будимпешта, Мађарска, инострани члан;
потпуковник асист. мр Владимир Ристић, Институт за стратегијска истраживања, Универзитет одбране у Београду – секретар