Интердисциплинарни научни часопис

Рецензентски поступак


Рецензенти
Војно дело примењује поступак  двостраног анонимног рецензирања свих радова. Сваки рукопис рецензирају барем два спољна рецензента. Рецензенти делују независно једни од других, а њихов идентитет је међусобно непознат.  Током поступка рецензије, ауторима је непознат идентитет рецензената, а рецензентима је непознат идентитет аутора. Рецензенти се бирају искључиво према томе да ли располажу релевантним знањима за оцену рукописа. Не смеју бити из исте институције као аутори рукописа, нити бити њихови коаутори у скоријој прошлости. Евентуални предлози поименичних рецензената од стране аутора рукописа се не уважавају.
Циљ рецензије је да уредништву помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба прихватити или одбити. Циљ је такође да се у процесу комуникације с уредником, ауторима и другим рецензентима побољша квалитет рукописа.
 
Рецензентски процес
Рукописи се упућују на рецензију тек након иницијалне оцене да ли су, с обзиром на форму и тематски делокруг, подобни за објављивање у часопису. Посебна пажња се посвећује томе да иницијална оцена не траје дуже него што је неопходно.
У редовним околностима поступак рецензирања траје највише четири недеље, а само изузетно до три месеца. Период од пријема рада до његовог објављивања траје у просеку 90-120 дана.
Током поступка рецензије главни уредник може да захтева од аутора да доставе додатне информације, укључујући и примарне податке, ако су оне неопходне за доношење суда о рукопису. Уредник и рецензенти морају да чувају такве информације као поверљиве и не смеју их употребити у друге сврхе.
Целокупни процес рецензирања одвија се под надзором уредника у онлајн окружењу, у оквиру програма СЦИндекс Асистент, заснованог на платформи OJS. Систем такође омогућава ауторима рукописа да прате процес рецензирања.
 
Разрешавање несагласности
У случају да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецензије, уредништво проверава да ли је рецензија објективна и да ли задовољава академске стандарде. Ако се појави сумња у објективност или квалитет рецензије, уредник ангажује додатне рецензенте.
Додатни рецензенти се ангажују и у случају када су одлуке рецензената (одбити/прихватити) међусобно опречне или на други начин непомирљиве.
Коначну одлуку о прихватању рукописа за објављивање доноси искључиво главни уредник.