Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

4/2022, октобар-новембар Strategic Deterrence: the Key Competences of the State Bodies of the Republic of Serbia Veljko Blagojević, Tihomir Radanović
4/2022, октобар-новембар Strategic Responsibility of the Armed Forces When Making a Political Decision on Military Neutrality Dragan Stanar
4/2022, октобар-новембар Non-military Aspects of Strategic Deterrence Miloš R. Milenković, Milovan R. Subotić
4/2022, октобар-новембар Импресум
3/2022, јул-септембар Корице
3/2022, јул-септембар Импресум
3/2022, јул-септембар Садржај Војног дела 3/2022
3/2022, јул-септембар Реч приређивача
3/2022, јул-септембар Геополитички и безбедносни аспекти косовско-метохијског чвора Вања Глишин, Љубиша Деспотовић
3/2022, јул-септембар Став НР Кине о Косову и Метохији у контексту одбране међународног права и ширења интересних граница Александар Митић