Анализа доследности употребе појмова „урбани простор” и „насељено место” у стратегијско-доктринарним документима Војске Србије од 2010. године

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Анализа доследности употребе појмова „урбани простор” и „насељено место” у стратегијско-доктринарним документима Војске Србије од 2010. године

Винко Жнидаршич, Дарко Лукић, Никола Крунић

Оружане снаге кроз доктрине исказују идеје и начела у препознавању елемената садашњих и будућих оружаних сукоба у којима се могу наћи. Иако се модерни оружани сукоби све више одвијају у градовима и селима, у документима Војске Србије недостају њихови јединствени и прецизни описи, што представља проблем Зато је спроведено истраживање чији је предмет био усмерен на употребу појмова који се односе на урбане просторе и насељена места, са утврђивањем њихове конзистентности у доктринарним документима Војске Србије. Ограниченим циљем истраживања, а без претензија да се овде наведени појмови дефинишу, у доктринарним документима Војске Србије је утврђено како и колико се они користе, како би се помогло у јасном сагледавању проблема и подстакло разјашњавање чињеница и усаглашавање у даљим истраживањима.
Анализом садржаја докумената утврђено је да је у Доктрини Војске Србије из 2010. године, урбани простор издвојен у односу на друге просторе, али и да није дефинисан у том, а ни било ком другом хијерархијски нижем документу Војске Србије. У доктринама нижих нивоа ретко је у употреби или се користе слични појмови, који садрже придеве урбано и насељено.
У односу на појам урбани простори, у хијерархијски нижим доктринарним документима Војске Србије, највише правилима, најчешће је у употреби појам насељена места, који, као и претходни, није дефинисан у документима Војске Србије, али јесте у државном пропису, и то у Закону о територијалној организацији Републике Србије.
На основу откривеног резултата да је термин насељена места одређен државним прописом у односу на термин урбани простори, који није званично дефинисан, може се предложити да се термин насељенa места убудуће усаглашено користи у свим доктринарним документима.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату