Instant War in the Theory of Network Society

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Instant War in the Theory of Network Society

Srđan Starčević, Mirjana Milenković

Информационо-технолошка револуција произвела је велике друштвене промене на крају 20. и почетку 21. века. Разумевање и објашњење друштвених појава у савременом, промењеном друштву, као и разумевање и објашњење самог тог друштва, захтевало је нове друштвене теорије. Једну од најутицајнијих савремених друштвених теорија понудио је Мануел Кастелс, чије умрежено друштво даје изврсне аналитичке увиде у многе друштвене појаве међу којима је и рат.
У раду се објашњава Кастелсов теоријски поглед на подвајање рата у савременом свету на инстант рат и продужени рат. Инстант рат је омогућен пробојима у технологији који су остварени у последњим деценијама, али потреба за њим настала је у одговарајућем друштвеном контексту и на основу одређених политичких одлука. У савременим развијеним државама закључује се да је рат прихватљив за њихове грађане под три услова: ако у рату нису ангажовани обични грађани, него професионална војска; ако је рат кратак и не захтева велико трошење људских и економских ресурса, и ако је виђен као чист, са прецизним уништењем оправданих циљева. Објашњење друштвеног контекста у коме се одиграла трансформација рата истовремено је и предмет овог рада. Основна хипотеза која се доказује јесте да теоријски концепт инстант рата омогућава разумевање перцепције прихватљивог рата, из перспективе савременог, потрошачког друштва. У раду се критички разматрају могућности вођења инстант рата, а хипотетички-дедуктивно изводе опасности које трансформација рата и војске доноси савременим демократијама.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату