The Analysis of the Consistency of the Use of the Terms ”Urban Area” and ”Populated Place” in the Strategic and Doctrinal Documents of the Serbian Armed Forces Since 2010

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

The Analysis of the Consistency of the Use of the Terms ”Urban Area” and ”Populated Place” in the Strategic and Doctrinal Documents of the Serbian Armed Forces Since 2010

Vinko Žnidaršič, Darko Lukić, Nikola Krunić

Оружане снаге кроз доктрине исказују идеје и начела у препознавању елемената садашњих и будућих оружаних сукоба у којима се могу наћи. Иако се модерни оружани сукоби све више одвијају у градовима и селима, у документима Војске Србије недостају њихови јединствени и прецизни описи, што представља проблем Зато је спроведено истраживање чији је предмет био усмерен на употребу појмова који се односе на урбане просторе и насељена места, са утврђивањем њихове конзистентности у доктринарним документима Војске Србије. Ограниченим циљем истраживања, а без претензија да се овде наведени појмови дефинишу, у доктринарним документима Војске Србије је утврђено како и колико се они користе, како би се помогло у јасном сагледавању проблема и подстакло разјашњавање чињеница и усаглашавање у даљим истраживањима.
Анализом садржаја докумената утврђено је да је у Доктрини Војске Србије из 2010. године, урбани простор издвојен у односу на друге просторе, али и да није дефинисан у том, а ни било ком другом хијерархијски нижем документу Војске Србије. У доктринама нижих нивоа ретко је у употреби или се користе слични појмови, који садрже придеве урбано и насељено.
У односу на појам урбани простори, у хијерархијски нижим доктринарним документима Војске Србије, највише правилима, најчешће је у употреби појам насељена места, који, као и претходни, није дефинисан у документима Војске Србије, али јесте у државном пропису, и то у Закону о територијалној организацији Републике Србије.
На основу откривеног резултата да је термин насељена места одређен државним прописом у односу на термин урбани простори, који није званично дефинисан, може се предложити да се термин насељенa места убудуће усаглашено користи у свим доктринарним документима.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату