Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

1/2024, јануар-март Корице
1/2024, јануар-март Импресум
1/2024, јануар-март Садржај Војног дела 1/2024
1/2024, јануар-март Mодел за одређивање компетенција експерата у области војних наука Душко З. Тешић, Дарко И. Божанић
1/2024, јануар-март Развој предмета истраживања војне психологије као научне дисиплине (1947–2022) Анита С. Пешић, Јан Ј. Марчек
1/2024, јануар-март Један приступ компарацији командних места тактичких јединица Војске Србије и страних оружаних снага Ненад В. Ковачевић, Тина М. Ковачевић, Винко Р. Жнидаршич
1/2024, јануар-март Ко управља Источном Европом, управља светом – да ли је геополитика објашњење рата у Украјини? Мирјана С. Докмановић
1/2024, јануар-март Употреба вештачке интелигенције у савременим оружаним сукобима Ивана З. Зиројевић
1/2024, јануар-март Упутство за ауторе
1/2024, јануар-март Model for determining competences of experts in the field of military science Duško Z. Tešić, Darko I. Božanić