Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

4/2023, октобар-децембар Корице
4/2023, октобар-децембар Импресум
4/2023, октобар-децембар Садржај Војног дела 4/2023
4/2023, октобар-децембар Поузданост и факторска ваљаност конструисане скале за процену задовољства послом професионалних војника Војске Србије Дејан Ж. Николић
4/2023, октобар-децембар Теоријска полазишта у разматрању концепта асиметричног ратовања Игор И. Баришић, Милинко С. Врачар
4/2023, октобар-децембар Нуклеарна безбедност и нуклеарна сигурност: појмовно одређење, правни аспекти и холистички приступ концептима Марина Х. Дабетић, Владимир М. Јањић
4/2023, октобар-децембар Значај медијске писмености за припаднике Војске Небојша П. Кљајић
4/2023, октобар-децембар Основне карактеристике албанске стратешке културе Вељко Б. Благојевић
4/2023, октобар-децембар Списак спољних сарадника - рецензената
4/2023, октобар-децембар Reliability and Factorial Validity of the Constructed Scale for Assessing Job Satisfaction of Professional Soldiers of the Serbian Armed Forces Dejan Ž. Nikolić