Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 3/2023, јул-септембар

3/2023, јул-септембар Цео број Војно дело
3/2023, јул-септембар Корице
3/2023, јул-септембар Импресум
3/2023, јул-септембар Садржај Војног дела 3/2023
3/2023, јул-септембар Инстант рат у теорији умреженог друштва Срђан Старчевић, Мирјана Миленковић
3/2023, јул-септембар Компаративна анализа трошкова система одбране Републике Србије и земаља чланица НАТО-а Милан Михајловић, Јелена Пековић, Иван Вељковић
3/2023, јул-септембар Савремени изазови безбедности и њихов утицај на раст војне потрошње и буџета за развој и набавку наоружања и војне опреме Ненад М. Милорадовић
3/2023, јул-септембар Анализа доследности употребе појмова „урбани простор” и „насељено место” у стратегијско-доктринарним документима Војске Србије од 2010. године Винко Жнидаршич, Дарко Лукић, Никола Крунић
3/2023, јул-септембар Друштвени аспекти насиља и улога медија – између осуде и апологије Милован Суботић, Милош Миленковић
3/2023, јул-септембар Instant War in the Theory of Network Society Srđan Starčević, Mirjana Milenković
3/2023, јул-септембар The Comparative Analysis of the Defence System Costs of the Republic of Serbia and the NATO Member States Milan Mihajlović, Jelena Peković, Ivan Veljković