Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 5/2022, децембар

5/2022, децембар Цео број Војно дело
5/2022, децембар Корице
5/2022, децембар Импресум
5/2022, децембар Садржај Војног дела 5/2022
5/2022, децембар Заједничка безбедносна и одбрамбена политика Европске уније и спремност Републике Србије за интеграцију Ненад Цветковић
5/2022, децембар Критика универзалности израза меке моћи са станoвишта мале државе Мирослав Митровић
5/2022, децембар Управљање системом цивилне одбране Републике Србије – стање и проблеми Милица Младеновић, Ненад Комазец
5/2022, децембар Унапређење финансијског управљања и контроле у Министарству одбране Републике Србије Милан Милуновић, Милена Кнежевић, Никола Ковачевић
5/2022, децембар Организационе и функционалне разлике у управљању људским ресурсима у Министарству одбране и Министарству унутрашњих послова Републике Србије Катарина Томашевић
5/2022, децембар Теоријска заснованост брендирања Војске Србије Александар Петровић
5/2022, децембар Образовање као аспект меке моћи у решавању косовско-метохијског проблема Ивана Лукнар