Организационе и функционалне разлике у управљању људским ресурсима у Министарству одбране и Министарству унутрашњих послова Републике Србије

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Организационе и функционалне разлике у управљању људским ресурсима у Министарству одбране и Министарству унутрашњих послова Републике Србије

Катарина Томашевић

У системима безбедности функција управљања људским ресурсима има посебну улогу. Министарство одбране и Министарство унутрашњих послова, као репрезенти државне безбедности, настоје да функцију управљања људским ресурсима што више ставе у функцију Војске и полиције, њихове ефикасности и развоја. У раду је приказана упоредна анализа функционисања управљања људским ресурсима у наведеним министарствима са критичким освртом на постојећа решења.
Циљ овог рада јесте да се кроз упоредну анализу утврде међусобне сличности и разлике, као и позитивни примери, како би се утврдила најбоља пракса и сугерисао пожељан правац развоја. Такође, настоји се да се шира научна јавност ближе упозна са улогом и значајем функције управљања људским ресурсима у системима одбране и безбедности.
У складу са предметом и циљем истраживања, рад најпре приказује општи оквир менаџмента људских ресурса. Затим се пажња усмерава на његову улогу у безбедносном менаџменту, да би се затим извршио упоредни преглед два модела управљања људским ресурсима. Примењена је компаративна анализа и упоредноправни, индуктивни и емпиријски метод истраживања. На крају су донети одређени закључци проистекли из наведених делова рада.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату