Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 1/2023, јануар-март

1/2023, јануар-март Цео број Војно дело
1/2023, јануар-март Корице
1/2023, јануар-март Импресум
1/2023, јануар-март Садржај Војног дела 1/2023
1/2023, јануар-март Компаративна анализа стратешких докумената држава у области безбедности Марко Р. Голубовић, Радиша В. Саковић
1/2023, јануар-март Безбедносни аспекти глобализованих криза и феномен произведене нестабилности у постсовјетском простору Гордана Мишев
1/2023, јануар-март Мере стратешког одвраћања Руске Федерације: терминологија, дефиниције и неки аспекти примене у сукобу у Украјини 2022. године Милан Ђ. Миљковић, Зоран М. Марјановић
1/2023, јануар-март Поимање победе у стратегијском концепту тоталне одбране Дано Н. Маврак
1/2023, јануар-март Проблем физичког васпитања у Војсци Србије – неопходне промене Борис Т. Главач, Ксенија В. Бубњевић, Младен М. Ћорић
1/2023, јануар-март The Comparative Analysis of the State Strategic Documents in the Field of Security Marko R. Golubović, Radiša V. Saković
1/2023, јануар-март The Security Aspects of Globalised Crises and the Phenomenon of Generated Instability in the Post-Soviet Space Gordana Mišev