Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 2/2021, април-јун

2/2021, април-јун Цео број Војно дело
2/2021, април-јун Корице
2/2021, април-јун Импресум
2/2021, април-јун Садржај Војног дела 2/2021
2/2021, април-јун Модел идентификације чинилаца мотивације за рад професионалних припадника Војске Србије и њиховог хијерархијског устројства Милан Ковачевић
2/2021, април-јун Утицај Заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније на безбедност Републике Србије Александар Думић, Митар Ковач
2/2021, април-јун Тројни однос: друштво, војска и цивилна власт у контексту политичке транзиције – случај Сирије Јелисавета Благојевић
2/2021, април-јун Бaтаљонске тактичкe групe оружаних снага Руске Федерације у измењеној физиономији савремених сукоба Мирослав Митровић, Драган Бојанић
2/2021, април-јун Прилог моделовању прорачуна оперативних трошкова система одбране Влада Митић, Радиша Саковић, Митар Ковач
2/2021, април-јун Model of Identification of Motivational Factors for Work of the Serbian Armed Forces Professional Members and Their Hierarchical Organization Милан Ковачевић
2/2021, април-јун The Impact of the Common Security and Defence Policy of the European Union on the Security of the Republic of Serbia Александар Думић, Митар Ковач