Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 1/2019, јануар-фебруар

1/2019, јануар-фебруар Цео број Војно дело
1/2019, јануар-фебруар Корице
1/2019, јануар-фебруар Импресум
1/2019, јануар-фебруар Садржај Војног дела 1/2019
1/2019, јануар-фебруар Неке карактеристике геополитичког окружења Републике Србије – безбедносно-одбрамбени аспекти Невена Шекарић
1/2019, јануар-фебруар Србија између НАТО и ОДКБ Олга Зорић, Иван Ранчић, Хатиџа Бериша
1/2019, јануар-фебруар Стратешка комуникација у функцији националне безбедности Мирослав Митровић
1/2019, јануар-фебруар Процес рада на доношењу одлуке у кризним ситуацијама Миомир Јасиковац
1/2019, јануар-фебруар Нарушавање јавног реда и мира као облик угрожавања унутрашње безбедности Станимир Ђукић
1/2019, јануар-фебруар Кривичноправна заштита јавног реда и мира у Републици Србији Драган Јовашевић
1/2019, јануар-фебруар Менаџмент у одбрани – основне функције Дејан Ж. Николић, Митар Ковач анд Влада М. Митић