Интердисциплинарни научни часопис

06.10.2023

Индексирање Војног дела у DOAJ


Научни часопис Војно дело прихваћен ја 4. октобра 2023. године за индексирање у Directory of Open Access Journals – DOAJ. То ће допринети већој видљивости, цитираности и утицајности часописа и побољшању његовог међународног статуса.