Интердисциплинарни научни часопис

15.11.2022

APA стил цитирања од 2023. године


На седници Уређивачког одбора часописа Војно дело, одржаној 14. новембра 2022. године, одлучено је да се од 2023. године користи APA стил за писање, форматирање и навођење референци у ауторским радовима који се достављају редакцији часописа. Молимо ауторе да своје радове за Војно дело ускладе са наведеним стилом.