Интердисциплинарни научни часопис

14.11.2022

Категоризација Војног дела за 2022. годину


Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објавило је категоризацију научних часописа за 2022. годину. Војно дело је у Табели 24: Листа часописа за право и политикологију, под редним бројем 17, на страни 40, са категоријом М51 (врхунски часопис националног значаја).
Рангирање је извршено у складу са ПРАВИЛНИКОМ о категоризацији и рангирању научних часописа, "Службени гласник РС", број 159 од 30. децембра 2020.