Интердисциплинарни научни часопис

09.01.2022

Категоризација Војног дела за 2021. годину


Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објавило је дана 23.12.2021. године категоризацију научних часописа за 2021. годину. Војно дело је у Табели 25: Листа часописа за право и политикологију, под редним бројем 14, на страни 42, са категоријом М51 (врхунски часопис националног значаја).
Рангирање је извршено у складу са ПРАВИЛНИКОМ о категоризацији и рангирању научних часописа, "Службени гласник РС", број 159 од 30. децембра 2020.