Интердисциплинарни научни часопис

26.12.2021

Електронско уређивање часописа путем апликације Асистент


Часопис Војно дело од 1. децембра 2021. године све активности везане за пријем, обраду и продукцију текстова обавља путем апликације Асистент (ЦЕОН). Упутство за регистровање и рад аутора, рецензената, лектора, преводилаца и графичких уредника налази се на линку Упутство за Асистент 3.1.
Аутор доставља Редакцији Војног дела свој текст преко свог регистрованог налога у Асистенту, а само у изузетним и оправданим случајевима може и директно на адресу vojno.delo@mod.gov.rs.