Интердисциплинарни научни часопис

24.12.2021

Хонорари за ауторе и рецензенте


За текст који се публикује и рецензира у часопису Војно дело од 1. јануара 2021. године аутору и рецензенту се исплаћује хонорар у складу са правном регулативом издавачке делатности Министарства одбране Републике Србије (СВЛ бр. 20/16, 24/16 и 3/20). Ако текст има више од једног аутора, хонорар се исплаћује само првом наведеном аутору из групе потписаних.