Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 1/2022, јануар-март

1/2022, јануар-март Цео број Војно дело
1/2022, јануар-март Корице
1/2022, јануар-март Импресум
1/2022, јануар-март Садржај
1/2022, јануар-март Односи Русије и Турске у контексту савремених међународних збивања Анђелија Ђукић, Дејан Вулетић, Милош Миленковић
1/2022, јануар-март Манипулација верским осећањима као детерминанта друштвених сукоба – студија случаја Нигерије Немања Стевановић
1/2022, јануар-март Кривично дело шпијунаже као облик агентурног метода у прикупљању података Радојица Лазић, Мирко Кулић, Миркo Бубало
1/2022, јануар-март Припрема неборбене операције као кључни елемент успешности ангажовања речне флотиле у операцији помоћи цивилним властима током поплава Шериф Бајрами, Светислав Шошкић
1/2022, јануар-март Функције интерне комуникације у војноорганизационим системима Небојша Кљајић
1/2022, јануар-март Упутство за ауторе
1/2022, јануар-март The Relations Between Russia and Turkey in the Context of Contemporary International Events Anđelija Đukić, Dejan Vuletić, Miloš Milenković