Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 3/2021, јул-септембар

3/2021, јул-септембар Цео број Војно дело
3/2021, јул-септембар Корице
3/2021, јул-септембар Импресум
3/2021, јул-септембар Садржај Војног дела 3/2021
3/2021, јул-септембар Реч приређивача Срђан Старчевић, Срђан Благојевић
3/2021, јул-септембар Уводник: Војска, закон и суверенитет Јован Бабић
3/2021, јул-септембар Филозофско поимање државне власти (друштвене моћи) и војске (оружане силе) Илија Кајтез
3/2021, јул-септембар Међуоднос политике и војске у рату Момчило Сакан
3/2021, јул-септембар Мир као сврха војске Драган Станар
3/2021, јул-септембар Војска Србије каo чинилац међународне сарадње и евроинтеграција Ирис Бјелица Влајић
3/2021, јул-септембар Нова медијска стратегија Војске Србије као инструмент меке моћи Ненад Перић, Мирослав Митровић