Основне карактеристике албанске стратешке културе

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Основне карактеристике албанске стратешке културе

Вељко Б. Благојевић

Срби и Албанци су кроз историју имали периоде суживота и сарадње, али много чешће сукобе и конфликте, од којих се најдуготрајнији односи на контролу територије Косова и Метохије. Ипак, скоро пола века од појаве концепта, нема озбиљнијег напора да се дефинишу основне карактеристике албанске стратешке културе, што је евидентан недостатак српских стратешких студија. Овајрад настоји да покрене процес систематског изучавања наведеног истраживачког проблема, у намери да на објективан и рационалан начин дође до основних карактеристика албанске стратешке културе применом готово свих научних метода, посебно хипотетичко-дедуктивне методе. Основна хипотеза рада гласи: основне карактеристике албанске стратешке културе су предоминантно „трговачки” приступ дипломатији уз снажну подршку дијаспоре, којима настоје да подрже истрајне тежње за контролом територије са већинским албанским становништвом, при чему се не либе да користе политичко насиље, док војну силу ангажују искључиво уз претходно обезбеђену подршку великих сила. Овакве карактеристике албанске стратешке културе указују на неопходност да се преиспита и наш стратешки приступ Албанцима.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату