Нуклеарна безбедност и нуклеарна сигурност: појмовно одређење, правни аспекти и холистички приступ концептима

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Нуклеарна безбедност и нуклеарна сигурност: појмовно одређење, правни аспекти и холистички приступ концептима

Марина Х. Дабетић, Владимир М. Јањић

Нуклеарна безбедност и нуклеарна сигурност представљају два кључна концепта који се често користе у научној и стручној литератури, међународним односима, безбедносним и одбрамбеним стратегијама, правним актима појединих држава, као и другим документима. Премда се ови термини често погрешно користе као синоними, важно је нагласити да имају различито значење и начине примене. Нуклеарна безбедност се фокусира на спречавање неовлашћеног приступа, крађе и злоупотребе нуклеарних материјала и објеката у којима се они користе, док се нуклеарна сигурност односи на превенцију акцидената у раду нуклеарних постројења, као и заштиту људи и животне средине од штетног дејства радиоактивности. Ради постизања њихове јасне дистинкције, прецизног разумевања, као и саме примене ових појмова у пракси, циљ овог рада јесте да опише нуклеарну безбедност и нуклеарну сигурност, и укаже на сличности и разлике у њиховој терминологији. Нуклеарна безбедност и нуклеарна сигурност треба да буду дизајниране и спроведене на интегрисан начин, тако да спровођење мера безбедности не угрожава сигурност, и обрнуто. Овај холистички приступ је неопходан како би се максимизирала синергија између оба концепта и постигао оптималан ниво заштите.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату