Морална димензија војне униформе

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Морална димензија војне униформе

Драган Ж. Станар

У овом раду аутор настоји да дефинише и објасни моралну димензију и значај војне униформе. Како је ова димензија недовољно објашњена, анализом постојећих перспектива значења и функције војне униформе (техничке, историјске, психолошке, социолошке, правне, итд.), аутор идентификује њено суштинско морално значење и формулише и елаборира њену моралну димензију. Морална димензија војне униформе деривирана је, како из њене практичне, тако и из њене симболичке функције – практична функција јесте да јасно одвоји борце од небораца, док је симболичка функција да рефлектује колективни идентитет, норме и вредности војне професије. У чланку се образлажу различите значајне моралне импликације облачења и ношења војне униформе, како у миру тако и у рату, те указује на њену двоструку симболичко-вредносну функцију – она истовремено намеће дужност али и доноси привилегију особи која је носи. Закључује се да је неопходна заштита и сакрализација војне униформе у савременом друштву, понајвише услед њене изражене моралне димензије, и изражава потреба за законском регулацијом ношења војне униформе, њених делова, или униформи које су намерно дизајниране тако да личне на војне.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату