Education as an Aspect of Soft Power in Solving the Kosovo-Metohija Problem

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Education as an Aspect of Soft Power in Solving the Kosovo-Metohija Problem

Ivana Luknar

Решавање косовско-метохијског питања је проблем дугог трајања који је од великог научног и друштвеног значаја, како за непосредне учеснике дијалога, тако и за простор Балкана. У раду су разматрани потенцијали образовања као аспекта меке моћи, које може да послужи као средство за изградњу „нове климе” између политичких званичника у Београду и Приштини. Основна хипотеза рада је да образовање, као један од аспеката меке моћи, има широк потенцијал у решавању косовско-метохијског питања. У раду ће бити примењене научне методе анализа садржаја ‒ историјски и квантитативни метод. Основни циљ рада је унапређење односа и комуникације између Београда и Приштине у вези са тим питањем, кроз образовну сарадњу. Изложене су и препоруке за реализовање и развијање образовне сарадње, која може да допринесе унапређењу стања и остваривању позитивних исхода прихватљивих за све учеснике косовско-метохијског дијалога. Мека моћ се намеће као ефикасно решење за постизање усаглашених интереса, мира и стабилности.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату