Интердисциплинарни научни часопис

Чланци броја 1/2021, јануар-март

1/2021, јануар-март Цео број Војно дело
1/2021, јануар-март Корице
1/2021, јануар-март Импресум
1/2021, јануар-март Садржај Војног дела 1/2021
1/2021, јануар-март Сајбер простор као подручје сукобљавања: случај САД – Иран и Северна Кореја Дејан В. Вулетић, Mилош Р. Миленковић, Анђелија Р. Ђукић
1/2021, јануар-март Интеграције и дезинтеграције у међународним односима као последица глобалних економских процеса Љубомир Дуловић
1/2021, јануар-март Могућности примене процеса управљања перформансама непрофитних организација у систему одбране Радиша Саковић, Станислав Стојановић, Драган Памучар
1/2021, јануар-март Прилог појмовном одређењу геотопографског обезбеђења Дејан Р. Ђорђевић, Драгољуб Секуловић
1/2021, јануар-март Јавни наступ као садржај рада руководилаца полицијских управа Горан Поповић
1/2021, јануар-март Упутство за ауторе
1/2021, јануар-март Cyberspace as a Domain of Conflict: the Case of the United States – Iran and North Korea Дејан В. Вулетић, Mилош Р. Миленковић, Анђелија Р. Ђукић