Интердисциплинарни научни часопис

Импресум


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Ректор
доц. др Горан Радовановић, генерал-потпуковник
ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА
Директорка
ван. проф. др Јованка Шарановић
ВОЈНО ДЕЛО
Уредник
мр Владимир Ристић, потпуковник
e-mail: vladimir.ristic@mod.gov.rs
tel: 011/2063-516
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР
Проф. др Митар Ковач, генерал-мајор у пензији, председник; ван. проф. др Зоран Килибарда, заменик председника; генерал-мајор проф. др Младен Вуруна; проф. др Јан Марчек, пуковник у пензији; проф. др Божидар Форца, генерал-мајор у пензији; проф. др Драган Јовашевић; проф. др Драган Р. Симић; проф. др Зоран Драгишић; проф. др Тања Мишчевић; ван. проф. др Јованка Шарановић; ван. проф. др Владан Јончић; ван. проф. др Станислав Стојановић; ван. проф. др Зоран Јефтић; потпуковник мр Владимир Ристић, секретар.
Адреса: Институт за стратегијска истраживања, (часопис Војно дело),
Незнаног јунака 38, 11002 Београд
e-mail: vojno.delo@mod.gov.rs
www.vojnodelo.mod.gov.rs
Рукописи се не враћају
Штампа: Војна штампарија – Београд, Ресавска 40б
e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs