Интердисциплинарни научни часопис

Војна библиотека - Из ратне прошлости наших народа


 1. Ослободилачки поход на Трст, група аутора, Београд, 1952. (pdf1, pdf2)
 2. Битољска операција 1912, Живко Станисављевић, Београд, 1952. (pdf1, pdf2)
 3. Peta neprijateljska ofanziva, Petar Tomac, Beograd, 1953. (pdf1, pdf2)
 4. Церска операција 1914, Милан Раденковић, Београд, 1953. (pdf1, pdf2)
 5. Завршне операције за ослобађање Македоније, Михајло Апостолски, Београд, 1953. (pdf)
 6. Подгорички срез у Тринаестојулском устанку, Војо Тодоровић, Београд, 1954. (pdf)
 7. Устанак на југу Србије 1917. – Топлички устанак, Миливоје Перовић, Београд, 1954. (pdf)
 8. Рат Србије и Црне Горе 1915, Милан Зеленика, Београд, 1954. (pdf1, pdf2, pdf3)
 9. Од Пете офанзиве до слободе, Нико Јовићевић, Београд, 1955. (pdf1, pdf2, pdf3)
 10. Други балкански рат, Милутин Лазаревић, Београд, 1955. (pdf1, pdf2)
 11. Počeci partizanskog pokreta u Sloveniji, Frace Škerl, Beograd, 1956. (pdf)
 12. Pregled razvoja NOB u Sloveniji, Metod Mikuž, Beograd, 1956. (pdf1, pdf2)
 13. Dejstva na Jadranu u Narodnooslobodilačkom ratu, Jovan Vasiljević, Beograd, 1957. (pdf)
 14. Ustanak i borbe na Kozari 1941-1942, Rade Bašić, Beograd, 1957. (pdf)
 15. 1942 – Prelomna godina Narodnooslobodilačkog rata, Pero Morača, Beograd, 1957. (pdf1, pdf2)
 16. Sutjeska – knjiga 1, zbornik radova, Beograd, 1958.  (pdf1, pdf2, pdf3, pdf4)
 17. Bitka na Sutjesci, Đuro Kladarin, Beograd, 1959. (pdf)
 18. Sutjeska – knjiga 2, zbornik radova, Beograd, 1959. (pdf1, pdf2, pdf3)
 19. Sutjeska – knjiga 3, zbornik radova, Beograd, 1959. (pdf1, pdf2, pdf3)
 20. Карађорђе и Милош 1804-1830, Јован Ћетковић, Београд, 1960. (pdf)
 21. Partizanski odredi naroda Dalmacije 1941-1942, Dušan Plenča, Beograd, 1960. (pdf1, pdf2)
 22. Sutjeska – knjiga 4, zbornik radova, Beograd, 1960. (pdf1, pdf2, pdf3)
 23. Uspomene iz NOB, Ivan Ribar, Beograd, 1961. (pdf)
 24. Sutjeska – knjiga 5, zbornik radova, Beograd, 1961. (pdf1, pdf2, pdf3)
 25. Sutjeska – knjiga 6, zbornik radova, Beograd, 1966. (pdf1, pdf2)