Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

1/2022, јануар-март Instructions for Authors
1/2022, јануар-март Impresum
4/2021, октобар-децембар Корице
4/2021, октобар-децембар Импресум
4/2021, октобар-децембар Садржај Војног дела 4/2021
4/2021, октобар-децембар Модели селективног служења војног рока у савременим условима Небојша Николић
4/2021, октобар-децембар Контрола ваздушног простора Републике Србије као безбедносни изазов, ризик и претња по националну безбедност Ђорђе Ђукић
4/2021, октобар-децембар Однос према критичној инфраструктури у Републици Србији Бранислав Милосављевић, Драган Вучинић
4/2021, октобар-децембар Тимски рад у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Горан Поповић, Душан Јанковић
4/2021, октобар-децембар Модели субординације у механизованом одељењу на борбеном возилу пешадије M80A Винко Жнидаршич, Бранко Величковић, Добривоје Мутавџић