Интердисциплинарни научни часопис

Архива рубрике - Управљање системима

2/2015 (март-април) Утицај емоционалне интелигенције на развој лидерства Ранко Лојић, Миљојко Базић и Мирослав Талијан
2/2015 (март-април) Жене у медијима Владимир М. Почуч
1/2015 (јануар-фебруар) Еволуција организација – од хијерархијске до мрежне организације Небојша Закић, Радмила Грозданић и Владан Ковачевић
3/2014 (јесен) Интерна финансијска контрола и финансијско управљање у јавном сектору и њихова улога у систему одбране Радан О. Костић, Раде Жугић и Милица Радојковић
2/2014 (лето) Незапосленост и инфлација у Филипсовом моделу избора макроекономских циљева Драгана Петровић, Сузана Докић, Данијела Динчић-Симић
1/2014 (пролеће) Приказ књиге „Угрожавање капацитета безбедности државе“ Радослава Гаћиновића Биљана Стојковић
1/2014 (пролеће) Теоријски приступ задовољству послом и мотивацији запослених Марко Павловић и Дијана Марковић