Интердисциплинарни научни часопис

Архива рубрике - Систем одбране

2/2015 (март-април) Међународно право и учешће припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама Европске уније Татјана Милић
2/2015 (март-април) Улога војске у супротстављању терористичким активностима Радослав Гаћиновић
1/2015 (јануар-фебруар) Утицај верске службе на припрему и извођење операција Копнене војске Стевица С. Карапанџин и Раде Славковић
1/2015 (јануар-фебруар) Димензије породичног функционисања и избор војне професије Дејан Вучинић
1/2015 (јануар-фебруар) Дипломатија одбране – теоријски приступ и практична примена (Студија случаја Републике Србије у 2013. години) Александар Миленковић
3/2014 (јесен) Законодавни оквир за ангажовање Војске Србије у ванредним ситуацијама Љубомир Дуловић
3/2014 (јесен) Импликације смештаја у војним објектима и адаптираним просторима на животни стандард припадника војске Обрад Чабаркапа и Саша Трандафиловић
3/2014 (јесен) Ребрендирање Војске Србије Дејан Дашић
3/2014 (јесен) Родно осетљив језик – искуства из Војске Србије Јованка Шарановић, Иван Димитријевић и Татјана Вишацки
2/2014 (лето) Нормирање времена процеса рада у војној организацији Горан Радовановић, Самед М. Каровић