Интердисциплинарни научни часопис

Архива рубрике - Безбедност

2/2015 (март-април) Значај необновљивих природних ресурса за националну безбедност Гаврило Д. Остојић
2/2015 (март-април) Дипломатски азил – проблеми и контроверзе Милан Д. Тесла
2/2015 (март-април) Савет за националну безбедност Љубомир Дуловић
2/2015 (март-април) Бенчмаркинг у корпоративној безбедности Михајло Басара и Санда Настић
1/2015 (јануар-фебруар) Кривично дело агресије у међународном и кривичном праву Србије Драган Јовашевић
1/2015 (јануар-фебруар) Теоријски аспекти истраживања капацитета система безбедности – „никад више“ Зоран Милосављевић и Јован Крстић
3/2014 (јесен) Примена савремених софтверских решења у процесу управљања хемијским акцидентима изазваних транспортом опасних материја Славољуб Ристић, Дејан Инђић и Радован Каркалић
3/2014 (јесен) Криминалистичко-обавештајни рад – теоријски и практични приступ савременог рада полиције Оливер Андонов и Весна Станковић Пејновић
3/2014 (јесен) Менаџмент безбедности у хуманитарним организацијама Изток Суша
3/2014 (јесен) Противтерористичка безбедносна процена Зоран Драгишић, Кристина Радојевић и Горан Самојловски