Интердисциплинарни научни часопис

Архива рубрике - Мултидисциплинарна истраживања

3/2014 (јесен) Безбедност здравља – мултидисциплинарни приступ проучавању орално-здравственог квалитета живота Жељка Поповић, Иванка Гајић, Косовка Обрадовић-Ђуричић и Драгослав П. Милошевић