Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

4/2014 (зима) Обавештајно обезбеђење у функцији утврђивања цене коштања операције Бранимир Марковић, Дано Маврак
4/2014 (зима) Утицај савремених војних доктрина и стратегија на ефикасност и ефективност војних операција Мирослав Талијан, Радован Илић, Горан Радовановић
4/2014 (зима) Основи процене трошкова операција војске Саша Милутиновић
4/2014 (зима) Оптимизација трошкова артиљеријске ракетне ватрене подршке применом глобалног позиционог система Дамир Пројовић, Александар Петровић, Мирослав Јовановић
4/2014 (зима) Оптимизација цене коштања војне операције применом методе вишекритеријумске анализе Малиша Жижовић, Ксенија Келеменис
4/2014 (зима) Финансијски менаџмент у процесу планирања и употребе припадника Министарства одбране и Војске Србије у мултинационалним операцијама Горан Радовановић, Саша Стефановић
4/2014 (зима) Планирање трошкова операције Раде Жугић, Миланко Ковачевић
4/2014 (зима) Цена рата кроз историју ратовања Зоран Кнежевић, Јадранко Јукић
4/2014 (зима) Критеријуми и модели пројектовања цене операције Војислав Ђорђевић Милош Гајић
4/2014 (зима) Организовање као процесна функција пројекта операције Раде Славковић, Миле Јелић