Интердисциплинарни научни часопис

Архива чланака

1/2015 (јануар-фебруар) Стратегијски контекст Првог светског рата Станислав Стојановић и Вељко Благојевић
1/2015 (јануар-фебруар) Еволуција организација – од хијерархијске до мрежне организације Небојша Закић, Радмила Грозданић и Владан Ковачевић
1/2015 (јануар-фебруар) Имплементација ризика код евалуације инвестиционих пројеката Томислав Д. Брзаковић, Данијела М. Динчић и Сузана М. Динчић
1/2015 (јануар-фебруар) Утицај стања привреде на економску и националну безбедност Мирослав Талијан, Владимир Татић и Ранко Лојић
1/2015 (јануар-фебруар) Утицај верске службе на припрему и извођење операција Копнене војске Стевица С. Карапанџин и Раде Славковић
1/2015 (јануар-фебруар) Димензије породичног функционисања и избор војне професије Дејан Вучинић
1/2015 (јануар-фебруар) Дипломатија одбране – теоријски приступ и практична примена (Студија случаја Републике Србије у 2013. години) Александар Миленковић
1/2015 (јануар-фебруар) Кривично дело агресије у међународном и кривичном праву Србије Драган Јовашевић
1/2015 (јануар-фебруар) Теоријски аспекти истраживања капацитета система безбедности – „никад више“ Зоран Милосављевић и Јован Крстић
1/2015 (јануар-фебруар) Организација уговора о колективној безбедности између илузије и анти-Нато Мирослав Младеновић, Зоран Јефтић и Горан Мандић